05.03.2019
Agnieszka Muszka

Sesja oświatowa

Sesja oświatowa

We wtorek, 26 lutego w sali konferencyjnej Urzędu odbyła się sesja poświęcona funkcjonowaniu oświaty na terenie gminy Gryfów Śląski.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad wręczono nominację na stopień oficerski podporucznika panu Markowi Apolinarskiemu. Patent oficerski przekazał mjr Kazimierz Poturalski – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu. Z kolei pan Stanisław Fronc odebrał nagrodę honorową „Społecznik Roku 2018 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”. Nowo wybrani sołtysi sołectw gminnych odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk  burmistrza Olgierda Poniźnika  oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Królaka, a następnie złożyli ślubowanie.

 W dalszej części sesji burmistrz przedstawił informację dotyczącą uruchomienia żłobka w Gryfowie Śląskim. Wcześniej radni oraz zaproszeni na sesję goście mieli okazję zwiedzić budynek żłobka i zapoznać się z jego wyposażeniem. Zwiedzających oprowadził po pomieszczeniach, a także udzielił obszernych informacji na temat przyszłego funkcjonowania placówki, zastępca burmistrza Andrzej Tartak.

Głównym tematem sesji było funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Dyrektorzy jednostek oświatowych (Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej w Rząsinach i Szkoły Podstawowej w Uboczu) przygotowali prezentacje zdjęciowe, omówili działalność jednostek, ich sukcesy i osiągnięcia oraz najpilniejsze potrzeby.

Prezentacje wkrótce będzie można obejrzeć na stronie www.gryfow.pl.

Następnym punktem sesji była dyskusja, w której udział brali radni, burmistrz, inspektor ds. oświaty Marzena Szuflicka, oraz mieszkańcy Ubocza, którym przewodniczyła nowo wybrana sołtys Joanna Czerwiec. Przedmiotem dyskusji była uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w  Uboczu, którą to radni mieli podczas sesji głosować. Uchwałę uzasadniono m. in.

bardzo małą liczbą uczniów, co przekłada się na wysokie koszty prowadzenia szkoły.

Dyskusja poprzedzająca głosowanie była długa i burzliwa, a decyzja, którą musieli podjąć radni należała do najtrudniejszych nie tylko w obecnej kadencji.

W głosowaniu 7 radnych było ZA przyjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, 6 było PRZECIW, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu Gmina Gryfów Śląski:
ZA: Borkowski Zygfryd, Guzy Jerzy, Kozak Mariusz, Królak Mateusz, Łoziński Antoni Ryszard, Sawczak Ryszard, Skrzypek Robert
PRZECIW: Kowalonek Kamil, Maga Urszula, Niebylski Marek, Pawluk Wojciech, Piejko Grzegorz, Szczerbicki Krzysztof
WSTRZYMALI SIĘ: Cichoń Arkadiusz, Dragan Mariusz

                                                                                                          M. Wojciechowska

Fot. Dariusz Dolik

TV Łużyce

Drukuj/generuj pdf

Na skróty