08.05.2015
Agnieszka Muszka

Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ GMINY
GRYFÓW SLASKI
INFORMUJE MIESZKANCÓW
że w dniu 12 maja 2015 roku o godz. 10.00
w sali posiedzen Urzedu Gminy i Miasta w Gryfowie Slaskim
ODBEDZIE SIE
SESJA ABSOLUTORYJNA
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW SLASKI
TEMATEM OBRAD BEDZIE:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Slaski za 2014 rok.
2. Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadan Miejsko – Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w
Gryfowie Slaskim w roku 2014.
PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ
(-) Robert Skrzypek


PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

INFORMUJE MIESZKANCÓWż

że w dniu 12 maja 2015 roku o godz. 10.00 

w sali posiedzen Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

 ODBĘDZIE SIĘ 

SESJA ABSOLUTORYJNA 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

TEMATEM OBRAD BĘDZIE:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Slaski za 2014 rok.

2. Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadan Miejsko – Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Slaskim w roku 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

(-) Robert Skrzypek


Drukuj/generuj pdf

Na skróty