02.02.2021
Agnieszka Muszka

Ruiny Zamku Gryf ożyją !

Ruiny Zamku Gryf ożyją !

22 stycznia br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Olgierda Poniźnika z Bartoszem Pietrzykowskim Prezesem Zarządu Spółki Zamek Gryf, Łukaszem Tekielą Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Lubaniu oraz Zbigniewem Madurowiczem regionalistą. Została przedstawiona koncepcja zagospodarowania ruin Zamku Gryf, jako atrakcji turystycznej. Są już poczynione wstępne prace przy ruinach w celu udostępnienia ich dla zwiedzających. Zamek będzie alternatywą spędzania wolnego czasu zarówno dla rodzin z dziećmi oraz dla tych, którzy chcą poznać jego historię.

Najważniejszym działaniem spółki będzie przygotowanie infrastruktury dla turystów czyli parkingu, toalety oraz zabezpieczenie ruin i wytyczenie tras zwiedzania.

Planowana jest szeroko zakrojona promocja zamku łącznie z organizacją wystawy objazdowej.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu przedstawił pomysł zorganizowania kursu przewodnickiego dla chętnych osób, które świadczyłyby usługi przewodnickie na terenie miasta oraz ruin zamku.

Jeżeli prace będą przebiegać pomyślnie już tego lata ruiny zamku będą udostępniane dla odwiedzających.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty