27.01.2020
Paweł Cerkanowicz

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 20 grudnia 2019 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 117/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI
NA WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ROKU 2020

Drukuj/generuj pdf

Na skróty