27.07.2015
Agnieszka Muszka

Roundup na chwasty, nie na trawniki!

Roundup na chwasty, nie na trawniki!

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie producenta Roundup jest profesjonalnym preparatem chwastobójczym. Został specjalnie przystosowany do zwalczania chwastów i korzeni. Po jego zastosowaniu mamy pewność, że chwasty już nie odrosną. Tereny zieleni, takie jak parki, zieleńce, a także zieleń towarzysząca ulicom i budynkom, nie są miejscami odpowiednimi do stosowania tego preparatu.

Roundup służy do selektywnego niszczenia chwastów, dlatego nie powinien być stosowany jako środek ułatwiający „pielęgnację” trawników. Przypominany, że zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zmianami) burmistrz może wymierzyć administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty