08.01.2021
Paweł Cerkanowicz

Rok 2020 w statystykach Gmina Gryfów Śląski prezentuje podsumowanie 2020 roku w danych Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

Rok 2020 w statystykach Gmina Gryfów Śląski prezentuje podsumowanie 2020 roku w danych Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Gryfów Śląski liczy 9163 mieszkańców. Dla porównania w 2019 roku – 9533 osoby. Miasto zamieszkuje 6208 osób (w tym: mężczyzn 2899 i kobiet 3309) i sołectwa gminy: 2955 osób (w tym: 1468 mężczyzn i 1487 kobiet).

Warto też przytoczyć dane o ilości zawartych w 2020 r. związków małżeńskich. W 2020 roku w Gryfowie Śląskim 45 par zawarło związek małżeński (3 małżeństwa zawarte poza granicami kraju, zarejestrowane w USC Gryfów Śląski), o 8 par więcej niż w roku poprzednim.
Niestety część małżeństw kończy się rozwodem. W 2020 zarejestrowano 17 rozwodów. Jest to liczba porównywalna do 2019 roku, w którym to zarejestrowano 20 rozwodów. Jest to liczba utrzymująca się od kilku lat na podobnym stałym poziomie.
W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w 2020 roku urodziło się 79 nowych mieszkańców (29 dziewczynek i 50 chłopców) o 14 osób więcej niż w 2019 roku.

W rejestrze stanu cywilnego Gryfów Śląski odnotowano 17 aktów urodzeń, dla porównania w 2019 roku – 40. Wszystkie zarejestrowane urodzenia w USC Gryfów Śląski miały miejsce poza granicami naszego kraju. Niemcy- 5 urodzenia, Wielka Brytania- 2, Holandia – 1, Irlandia – 2, Czechy – 1, Szwajcaria1, Lubsemburg-1, Kanada – 1, Ukraina – 2, Białoruś – 1.
Wśród zarejestrowanych aktów urodzeń dzieci jest 5 chłopców o imionach: Robert Michał, Jacob Jason, Ryszard Antoni, Vladyslav, Jakub i 12 dziewczynek: Olivia, Sandra, Sophie, Emily, Maja, Vanessa, Amelia, Natalia Aleksandra, Pola, Katsiaryna, Laura, Illia.

Do Urząd Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim wpłynęło 5 wniosków o zmianę imienia lub nazwiska, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.
W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w 2020 r. zmarło 150 mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, o 17 osób więcej niż w roku poprzednim.
W USC Gryfów Śląski zarejestrowano 119 zgonów, w 2019 roku – 82 zgony.
Niepokojącym faktem jest informacja, że w dalszym ciągu odnotowujemy przewagę zgonów nad urodzinami. W 2020 roku na świat przyszło 79 dzieci, a zmarło 150 osób, dla porównania w 2019 r. urodziło się 65, a zmarło 133 osoby.

Sporządziły:
Magdalena Pigłowska – Ewidencja Ludności
Krystyna Samborska – Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty