16.07.2018
Agnieszka Muszka

Rewitalizacja budynku przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim

Rewitalizacja budynku przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim

Wspólnota Mieszkaniowa uL. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim
realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
Tytuł projektu: „Rewitalizacja budynku mieszkalno- usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Ślaskim pn. remont pokrycia dachowego i elewacji”
Dofinansowane projektu z EFRR 103.497,63 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu Państwa 17.249,60 zł
Całkowita wartość projektu 439.037,28 zł

Wspólnota Mieszkaniowa uL. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pt.: „Rewitalizacja budynku mieszkalno- usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Ślaskim pn. remont pokrycia dachowego i elewacji”.Dofinansowane projektu z EFRR 103.497,63 zł., dofinansowanie projektu z budżetu Państwa 17.249,60 zł. Całkowita wartość projektu  wynosi 439.037,28 zł.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty