24.06.2013
Agnieszka Muszka

Remonty popowodziowe na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Remonty popowodziowe na terenie Gminy i Miasta Gryfów ŚląskiRemont mostu w Uboczu koło dawnego sklepu Gminnej Spółdzielni „Somopomoc Chłopska”.

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta.

Wykonawca : „Ekomel”- Jelenia Góra.

Odbudowanie koryta potoku Oldzy ( odcienek za Przedszkolem Miejskim ).

Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,

Wykonawca : Firma „Skanska”.

Remont mostu do pól i boisk sportowego w Rząsinach 

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Jałowcu.

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Uboczu.

Inwestor: Powiat Lwówecki.

Wykonawca: Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej „JAZ” w Kunicach.

Remont ciągu dróg gruntowych w Uboczu o długości 2300 m.

Wykonawca: Firma „Skanska”

Remont drogi powiatowej Wolbromów-Rząsiny-Ubocze o długości 10km.

Inwestor: Powiat Lwówecki.

Wykonawca: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Jeleniej Górze.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty