20.07.2015
Agnieszka Muszka

Remont chodnika przy ul. Kolejowej

Remont chodnika przy ul. Kolejowej

Od wielu lat władze miasta są krytykowane za stan chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim – od skrzyżowania z drogą krajową Nr 30 do dworca PKP ( 500 m ). Ulica wraz z chodnikiem jest administrowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim. Powiat Lwówek Śląski, ze względu na ograniczone możliwości finansowe, w najbliższych latach nie przystąpiłby do realizacji tego zadania.

Rada Miejska w budżecie na 2015 r. wyasygnowała kwotę 400 tys. zł. na remont tego chodnika. Gmina Gryfów Śląski podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym we Lwówku Śląskim, na mocy którego zobowiązała się do sfinansowania zadania. Z opracowanej dokumentacji  wynika konieczność wycięcia 15 drzew – 7 kasztanowców, 7 lip i 1 klonu. Projekt techniczny proponuje utworzenie 15 miejsc parkingowych tzw. zatoczek. Taka propozycja oraz stan zdrowotny drzew powodują konieczność podjęcia decyzji o usunięciu części drzew. Z nowopowstałych miejsc parkingowych zlokalizowanych naprzeciw obiektów usługowych, takich jak : Lecznica dla Zwierząt, Gabinet Stomatologiczny, Restauracja „Pasja” będą korzystać mieszkańcy, a także liczni przyjezdni. Parkowanie aut na jezdni stwarza duże zagrożenie ,w ruchu drogowym, a proponowane w tym miejscu zatoki zminimalizują to zagrożenie. Wszyscy dbamy o to, aby nasze miasto było przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych korzystających z jego usług . Zwróciliśmy się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie wycięcia drzew przy ul. Kolejowej co nakazują nam obowiązujące przepisy. W dniu 16 lipca 2015 r. pracownicy RDOŚ dokonali wizji lokalnej i uznali, że 11 drzew : kasztanowce o obwodach  184 cm,196 cm,197 cm,257 cm, 225 cm,247 cm , lipy o obwodach 270 cm, 193 cm,220 cm, 126 cm i jeden klon o obwodzie 250 cm winny być usunięte ze względów zdrowotnych i technicznych związanych z budową nowej zatoki. Pozostałe drzewa nie objęte wycinką to : lipy o obwodach 220 cm, 156 cm, 215 cm oraz kasztanowce o obwodach 195 cm i 207 cm.  Przedstawiciele RDOŚ zaakceptowali nasadzenia zastępcze w ilości 11 drzew w pasie zieleni wzdłuż chodnika od strony parku, a także przesadzenie ( ręczne ) 15 lip rosnących na skraju drogi powiatowej. Do udziału w wizji lokalnej zostali zaproszeni zainteresowani radni Rady Miejskiej, radni Rady Powiatu, Starosta Lwówecki, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, radni byłej Rady Miejskiej oraz przedstawiciele Obywatelskiego Patrolu. Spotkanie było poświęcone dyskusji jak zachować największą ilość drzew przy realizacji zadania, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom drogi. Po zaakceptowaniu powyższych ustaleń Zarząd Dróg Powiatowych przystąpi do wyłonienia wykonawcy tego zadania.  Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił reprezentantów Obywatelskiego Patrolu w dniu 17 lipca br. na spotkanie poświęcone tematom związanym z ochroną zieleni  na terenie naszego miasta. Ustalono, iż członkowie Obywatelskiego Patrolu przedstawią program uzupełnienia kolejnych nasadzeń w miejscach usuniętych w przeszłości drzew. Niezmiernie cieszy fakt, że mieszkańcy Gryfowa Śląskiego angażują się w ochronę zieleni w mieście, a zapowiedziana obopólna współpraca w tym zakresie jest przez samorząd Gryfowa Śląskiego oceniana bardzo pozytywnie.

Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty