07.04.2011
Agnieszka Muszka

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza przedstawicieli podmiotów z obszaru powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra

do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Wypełnianie wniosku do PO KL – inicjatywy oddolne”, poświęconym wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

 

Data i miejsce: 18 – 19 IV 2011 (poniedziałek – wtorek), Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Jelenia Góra, ul. Krótka 24 a, 3 piętro.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz karta zgłoszeniowa do pobrania znajdują się na stronie: http://jeleniagora.roefs.pl/szkolenia/

Drukuj/generuj pdf

Na skróty