17.11.2015
Agnieszka Muszka

Realizacja Rządowego Programu – Książki naszych marzeń

Realizacja Rządowego Programu – Książki naszych marzeń

Rządowy Program „ Książki naszych marzeń” realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016.  Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W wyniku podpisanej umowy pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski nasze szkoły podstawowe otrzymały dotacje na zakup nowych książek do bibliotek szkolnych, które nie są podręcznikami. Wysokość przyznanej dotacji  uzależniona jest od ilości uczniów w danej szkole i wynosi:
– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie 
   Śląskim  – 2.160,52 zł,
– Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu – 1.000,00 zł

W wyniku podpisanej umowy pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski nasze szkoły podstawowe otrzymały dotacje na zakup nowych książek do bibliotek szkolnych, które nie są podręcznikami. Wysokość przyznanej dotacji  uzależniona jest od ilości uczniów w danej szkole i wynosi:

– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie    Śląskim  – 2.160,52 zł,

– Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu – 1.000,00 zł

                                                                       

                                                                       Sekretarz Gminy

                                                                         Gryfów Śląski 

                                                                    /-/ Jerzy Andrzejczak 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty