17.11.2022
Paweł Cerkanowicz

Realizacja Programu „Czyste powietrze”

Realizacja Programu „Czyste powietrze”

Realizacja Programu „Czyste powietrze”
w gminie Gryfów Śląski
(stan na dzień 30.09.2022 r.)

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

– zakończonych

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone)
108 81 38 542.581,67 zł.

 

Celem Programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

lub w gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste powietrze” w Gryfowie Śląskim

adres: Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

tel. 667 813 552

e-mail: czystepowietrze@gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty