08.06.2022
Paweł Cerkanowicz

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2021 ROK.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE  GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2021 ROK.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuję, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim , odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2021r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm. ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy .

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób według załączonego wzoru.

Zgłoszenie należy przekazać do biura Rady Miejskiej najpóźniej do dnia 27 czerwca 2022r. do godz. 14.00 w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie gminy” lub w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. pok. Nr 9, bądź drogą elektroniczną na adres: biuro_rady@gryfow.pl

Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszeń.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                      Gminy Gryfów Śląski

                                                                                                                                                    ( – )  Mateusz Królak

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty