24.02.2014
Agnieszka Muszka

Rada Miejska przyjęła Strategię…

Rada Miejska przyjęła Strategię…

Na XXXIX sesji zwyczajnej w dniu 18 lutego 2014 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski przyjęła „Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata
2014-2020”. Kilkumiesięczne prace dobiegły końca. Za ich wykonanie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w warsztatach strategicznych (5 warsztatów – 101 osób), opracowali dokument – zespół strategiczny (16 osób – 6 posiedzeń) a także mieszkańcom zgłaszającym uwagi i propozycje.

Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Gminy i Miasta oraz Gimnazjum
za przygotowanie logistyczne warsztatów a w sposób szczególny Pani Alicji Kownackiej – Dyrektor Gimnazjum – za udostępnienie sal Gimnazjum, w których trwały bardzo owocne prace nad „Strategią …”.

Szanowni Państwo!

Tekst „Strategii …” jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski w zakładce „Prawo lokalne”. Zachęcam Państwa do lektury tego dokumentu. Mam nadzieję, że będzie to dokument „żywy”, poddawany ciągłej analizie, ewaluacji, nie będzie
to dokument wypełniający półki. Zadania do wykonania są szczytne, warte tego aby o nie powalczyć, ponieważ każdy mieszkaniec naszej gminy i miasta chce żyć lepiej i dostatniej
w pięknej i czystej przestrzeni. Tego serdecznie Państwu życzę.

Treść uchwały [28.59 KB]
Załącznik 1 [876.95 KB]

Drukuj/generuj pdf

Na skróty