19.10.2010
Agnieszka Muszka

Przyjazne trójporozumienie

Przyjazne trójporozumienie

15 września po kilku latach nieoficjalnego współdziałania podpisano w Szkole Podstawowej im.ks.Alojsa Andrickiego w Rząsinach porozumienie o współpracy pomiędzy trzema zaprzyjaźnionymi szkołami z Polski, Czech i Niemiec.

Blisko siedmioletnia współpraca Rząsin z niemieckim Radworem zaczyna przynosić już konkretne owoce. W tym roku otwiera się także ona na czeskich partnerów z Liberca. Jest to ogromna szansa dla miejscowej szkoły podstawowej, która dzięki temu będzie mogła jeszcze skuteczniej działać na polu wymiany dzieci i młodzieży oraz uczestniczyć w trójstronnych uroczystościach oraz wspólnie podejmowanych działaniach. 15 września to zatem ważna data dla tej podgryfowskiej wsi. Porozumienie o współpracy Szkoła Podstawowa im.ks.Alojsa Andrickiego  podpisała z Zakladni Skola Liberec i Grundschule Radibor „Dr. Maria Grollmuss”. Przedstawiciele wspomnianych placówek parafowali uroczysty akt porozumienia. Do Komitetu Honorowego wpisali się m.in. władze samorządowe z Radwora, władze samorządowe Gminy i Miasta Gryfów Śl. na czele z burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem i zastępcą przewodniczącego Rady Gminy Witoldem Mikosem, przedstawiciele duchowieństwa z ks. Szczepanem Delanem, proboszczem z Radwora i ks. Stanisławem Bakesem, proboszczem z Rząsin.

 

Współpraca będzie polegała na wymianie młodzieży, a więc kontynuowane będą obozy letnie i zimowe naszych harcerzy – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej im.ks.Alojsa Andrickiego w Rząsinach Teresa Cierlik. – Poza tym w porozumieniu zawarte zostało postanowienie, że będziemy się spotykać każdego roku w innej szkole.
Wyrazem wspomnianej współpracy będą organizowane cyklicznie imprezy, wśród których warte wymienienia jest choćby Polska–Łużyce–Czechy – poznajemy się wzajemnie (historia, kultura, tradycje), Święto Szkoły oraz Słowiańska Olimpiada Sportowa.
Na koniec warto wspomnieć, że szkoła podstawowa w Rząsinach już od pięciu lat nosi imię ks. Alojsa Andrickiego, urodzonego w Radworze, którego beatyfikacja odbędzie się 13. czerwca 2011 roku w Dreźnie. Jego osoba była inspiracją do nawiązania współpracy między szkołami, krzewienia chrześcijańskich wartości i szacunku międzyludzkiego wśród mieszkańców regionu.

 

 

Ziemia Lubańska Nr 19(402) * 6-20.10.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty