29.10.2014
Agnieszka Muszka

Przedsiębiorcza Klasa

Przedsiębiorcza Klasa

Dostrzegając niską świadomość w zakresie przedsiębiorczości w społeczeństwie oraz bariery utrudniające kreowanie postaw przedsiębiorczych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o realizacji projektu „Przedsiębiorcza klasa”, skierowanego do dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych. Projekt w całości jest finansowany z budżetu województwa dolnośląskiego.

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz pełnienia różnych ról zawodowych, a także promocja postaw przedsiębiorczych i pobudzanie kreatywności wśród dzieci w wieku szkolnym. Przedsiębiorczość wspomaga osobisty rozwój człowieka, pozwala na lepsze i pełniejsze samopoznanie oraz zwiększa świadomość posiadanych możliwości. Dlatego tak istotna jest paca z dziećmi na etapie szkoły podstawowej.

Przy ścisłej współpracy z Panem Dariuszem Zatońskim Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim, spośród chętnych do współdziałania nauczycieli, wyłoniono opiekuna szkolnego projektu, Panią Mariolę Kotowicz, która od samego początku zaangażowała swoją klasę, czyli Vb, w realizację przedsięwzięcia. Autorką nazwy projektu edukacyjnego, pt. „Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości” oraz koordynatorką po stronie finansowej jest Pani Renata Misiak jednak opiekę nad realizacją wszystkich założeń przejęła Pani Mariola Kotowicz.

Klasa Pani Marioli od połowy września, ze środków własnych prowadzi sklepik szkolny, w którym można znaleźć zdrową żywność tj. owoce a także słodycze napoje oraz drobne artykuły szkolne.

Jednym z założeń projektu jest także przeprowadzenie konkursu pt. „Moja przedsiębiorcza szkoła”, którego efektem będzie stworzenie przez uczniów klas IV – VI reklamy szkoły skierowanej do przyszłych uczniów pt. „Dlaczego powinniście uczyć się właśnie w tej szkole”. Film promocyjny ma skłonić potencjalnych kandydatów do wyboru tej właśnie szkoły. Sprzęt taki jak kamera, aparat fotograficzny będzie zakupiony w ramach otrzymanej dotacji a później wypożyczany na kilka dni dla uczniów. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze 2-osobowe zespoły. Laureaci I miejsca otrzymają tablety, II miejsca odtwarzacze MP4 a III miejsca odtwarzacze MP3. Efekty pracy czyli krótkie filmy reklamowe będzie można zobaczyć pod koniec grudnia 2014 rok na stronie Gryfowa Śląskiego www.gryfow.pl oraz Szkoły Podstawowej  www.spgryfow.internetdsl.pl. Szkoła poprzez realizację projektu wzbogaci się także o tablicę multimedialną, rzutnik oraz laptopa wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zwieńczeniem końcowym projektu będzie wyjazd dzieci na warsztaty ekonomiczne oraz wyrobu szkła do Huty Szkła Julia Piechowice.

W poniedziałek 13 października 2014 roku w Sali Wieży Widokowej w Radomierzu w obecności Pana Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego, odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych na realizację projektu „Przedsiębiorcza Klasa”.

Gmina Gryfów Śląski jest jedną z gmin, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację tego projektu. W konferencji uczestniczył Pan Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Pani Renata Misiak pomysłodawczyni chęci udziału i jednocześnie koordynator projektu z ramienia urzędu.

ZDJĘCIE

(osoby znajdujące się na zdjęciu licząc od lewej strony: 1. Pani Anna Lato Wójt Gminy Podgórzyn, 2. Pan Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 3. Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 4. Pan Kamil Kowalski Wójt Gminy Janowice Wielkie, 5. Pan Edward Dudek Wójt Gminy Jeżów Sudecki)

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu „Przedsiębiorcza Klasa” , a zwłaszcza dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Renata Misiak

Drukuj/generuj pdf

Na skróty