31.07.2015
Agnieszka Muszka

Przeciw wycince drzew

Przeciw wycince drzew

W ciągu ostatnich tygodni bardzo mocno rozgorzała dyskusja wokół remontu chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śl., a konkretnie wycinki całego szpaleru drzew, które od blisko 100 lat stanowią integralną część miejscowego krajobrazu. Nie obyło się bez protestów, akcji w mediach i wymiany argumentów.

Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śl. od drogi krajowej nr 30 w kierunku dworca PKP to inwestycja, która od dawna czekała na realizację. Wszystko zapewne przeszło by bez echa, gdyby nie fakt, że w specyfikacji przetargowej znalazł się zapis informujący o wycince 15 drzew. To zaniepokoiło mieszkańców, którzy natychmiast podjęli akcję ratowania tej miejskiej zieleni. Dzięki Obywatelskiemu Patrolowi petycja Andrzeja Chmiela cieszyła się ogromnym powodzeniem. W sumie zebrano ponad 1000 podpisów – 505 pod wersją elektroniczną i 741 pod papierową. Mieszkańcy Gryfowa i okolic apelowali o zaniechanie wycinki drzew, argumentując m.in. tym, że „są płucami miasta, a także jego historią”.

– Oglądając widokówki i zdjęcia z dawnych lat można się przekona, że Gryfów Śląski był oazą zieleni. Piękne drzewa i krzewy były jego wizytówką – czytamy w petycji. – Po zasięgnięciu opinii specjalistów jesteśmy przekonani, że podczas remontu chodnika można zachować wiele zdrowych, przeznaczonych do wycinki drzew. Prosimy, by nie zamieniać naszego miasta w pustynię. Zawsze jest jakieś wyjście i możliwość kompromisu.

W sprawę zaangażowany został zatem burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Skrzypkiem, starostą lwóweckim Marcinem Fluderem, a także Powiatowy Zarząd Dróg we Lwówku Śl. i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

16 lipca br. odbyła się wizja lokalna w terenie z udziałem wszystkich uczestników sporu. Była to okazja do oględzin drzew, oceny sytuacji i zastanowienia się nad rozwiązaniem, które będzie wyjściem kompromisowym. Przy okazji wspomnianej akcji gryfowska radna Małgorzata Szczepańska – członek Zarządu Powiatu Lwóweckiego – zadeklarowała, że jeśli uda się zachować cześć drzew, to postara się, aby starostwo objęło je opieką i należycie o nie zadbało.

– Spotkanie było poświęcone dyskusji jak zachować największą ilość drzew przy realizacji zadania, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom drogi – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Cieszę się, że mieszkańcy Gryfowa Śl. angażują się w ochronę zieleni w mieście, a zapowiedzianą obopólną współpracę w tym zakresie oceniam bardzo pozytywnie.

W efekcie porozumienia do wycinki przeznaczono 11 drzew, planując także nasadzenia zastępcze w tej samej ilości wzdłuż chodnika w pasie zieleni od strony parku. Zdecydowano się także na przesadzenie ręczne 15 lip rosnących na skraju drogi powiatowej.

W całej tej sprawie każda ze stron sporu ma nadzieję, że w końcu uda się przeprowadzić tę długo oczekiwaną inwestycję tak, że – jak to się mówi – będzie wilk syty i owca cała. 27 lipca br. rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę tego 500-metrowego odcinka chodnika, na którą gmina Gryfów Śl. na rzecz powiatu lwóweckiego wyasygnowała 400 tys. zł.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty