06.04.2018
Agnieszka Muszka

Przebudowy sieci wodociągowej

Przebudowy sieci wodociągowej

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia prac przy przebudowie sieci wodociągowej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje co następuje:

obowiązek utrzymania należytego  stanu technicznego przyłączy wodociągowych do budynku leży po stronie właściciela/zarządcy nieruchomości, jak również wewnętrznej instalacji wodociągowej.

W związku z powyższym wskazujemy na pilną konieczność dostosowania przyłączy wodociągowych oraz wewnętrznej  sieci wodociągowej do technicznych parametrów obecnie budowanej sieci wodociągowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt przepięć ponosi właściciel nieruchomości. Nieruchomości położone przy ul. Uczniowskiej, Lwowskiej i Lubańskiej należy przyłączyć do nowo wybudowanej sieci wodociągowej  w terminie  od 3 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2018 r. Z dniem 7 maja 2018 r stara sieć wodociągowa zostanie wyłączona z eksploatacji.

Wykonanie przepięcia należy bezwzględnie zgłosić w ZBGKIM w Gryfowie Śląskim  u Zastępcy Dyrektora Pana Tomasza Lewkowicza pod numerem telefonu 500-117-043.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty