15.09.2017
Agnieszka Muszka

Przebudowa ulicy Sikorskiego

Przebudowa ulicy Sikorskiego

Przebudowa ul. Sikorskiego dobiega końca! Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych z budżetu państwa na podstawie otrzymanej promesy z dnia 17 lutego 2017r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. Wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 560 000 zł.

Wykonawcą zadania jest firma – Przedsiębiorstwo ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Lubania, która została wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego i zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 1 339 501,50 zł. Prace przewidziane do wykonania to: konstrukcja jezdni o nawierzchni asfaltowej, konstrukcja chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,  przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej.  Dodatkowo w trakcie wykonywanych prac została podjęta decyzja o wymianie słupów oświetlenia drogowego ze starych kratowych na nowe stalowe wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED za kwotę 35 000 zł. Łączną kwotę jaką gmina przeznaczy ze środków własnych na realizację przedmiotowego zadania to 864 501,50 zł, w tym dokumentacja projektowa oraz nadzór inwestorski.
Zakończenie prac planowane jest na koniec września br.  
 

Wykonawcą zadania jest firma – Przedsiębiorstwo ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Lubania, która została wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego i zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 1 339 501,50 zł. Prace przewidziane do wykonania to: konstrukcja jezdni o nawierzchni asfaltowej, konstrukcja chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,  przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej.  Dodatkowo w trakcie wykonywanych prac została podjęta decyzja o wymianie słupów oświetlenia drogowego ze starych kratowych na nowe stalowe wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED za kwotę 35 000 zł. Łączną kwotę jaką gmina przeznaczy ze środków własnych na realizację przedmiotowego zadania to 864 501,50 zł, w tym dokumentacja projektowa oraz nadzór inwestorski.Zakończenie prac planowane jest na koniec września br.   

Drukuj/generuj pdf

Na skróty