15.09.2017
Agnieszka Muszka

Przebudowa ulic Akacjowej i Przedszkolaków

Przebudowa ulic Akacjowej i Przedszkolaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 lipca br. na podstawie promesy przyznało Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 800 000 zł  na zrealizowanie przebudowy ul. Akacjowej i ul Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. 

Pozyskane środki muszą zostać wykorzystane do końca tego roku. W związku z tym Gmina zleciła prace projektowe, które zostały wykonane w miesiącu sierpniu br. za kwotę 35 000 zł. Projekt przewiduję wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej, nową konstrukcję chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,  przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej. W ramach zadania zostanie również wymienione oznakowanie drogowe. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotowej inwestycji.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty