31.03.2017
Agnieszka Muszka

Przebudowa ul. Andersa w Gryfowie Śląskim

Przebudowa ul. Andersa w Gryfowie Śląskim

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuję, że w pierwszej kolejności z zadań drogowych zapisanych w budżecie na rok 2017 będzie realizowana inwestycja pn.:  „Przebudowa ul. Andersa wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej”. 
W ramach zadania poza wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m obramowana krawężnikiem oraz ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej, który skieruję wody opadowe z jezdni i chodników do kanalizacji deszczowej po przez wpusty uliczne. Projekt przewiduje obustronne chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Krawężnik na całej długości będzie zatopiony w celu łatwego parkowania wzdłuż ulicy i dostępu do wjazdów na posesje. W obrębie skrzyżowań zostanie wymienione także oznakowanie. Obecnie gmina prowadzi postepowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Przewidywany termin realizacji inwestycji to kwiecień-czerwiec br. Środki finansowe, które będą przeznaczone  na przebudowę drogi w całości pochodzą z budżetu gminy. 
Za utrudnienia w ruchu podczas robót drogowych z góry przepraszamy mieszkańców i użytkowników ul. Andersa i jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w pierwszej kolejności z zadań drogowych zapisanych w budżecie na rok 2017 będzie realizowana inwestycja pn.: „Przebudowa ul. Andersa wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej”. 

W ramach zadania poza wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m obramowana krawężnikiem oraz ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej, który skieruję wody opadowe z jezdni i chodników do kanalizacji deszczowej po przez wpusty uliczne. Projekt przewiduje obustronne chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Krawężnik na całej długości będzie zatopiony w celu łatwego parkowania wzdłuż ulicy i dostępu do wjazdów na posesje. W obrębie skrzyżowań zostanie wymienione także oznakowanie. Obecnie gmina prowadzi postepowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Przewidywany termin realizacji inwestycji to kwiecień-czerwiec br. Środki finansowe, które będą przeznaczone  na przebudowę drogi w całości pochodzą z budżetu gminy.

 Za utrudnienia w ruchu podczas robót drogowych z góry przepraszamy mieszkańców i użytkowników ul. Andersa i jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty