31.07.2014
Agnieszka Muszka

Przebudowa traktu

Przebudowa traktu

3 lipca br. podpisana została umowa na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wieży, której długość to 1 km. Prace budowlane będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca, a wartość prac wyniesie 344.813,90 zł. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, przebudowę przepustów, wycinkę krzaków oraz odmulenie rowu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 302.000,00 zł, zaś z budżetu gminy na jego realizację wyasygnowano 42.813,90 zł. Drukuj/generuj pdf

Na skróty