30.09.2020
Paweł Cerkanowicz

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W UBOCZU ( ZBIORNIK SPÓŁKI WODNEJ ).

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W UBOCZU ( ZBIORNIK SPÓŁKI WODNEJ ).

PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W UBOCZU WYKONANA JEST O PEŁNEJ KONSTRUKCJI PODATNEJ I PÓŁSZTYWNEJ Z PODBUDOWĄ I WARSTWĄ JEZDNĄ ASFALTOWĄ. DŁUGOŚĆ DROGI WYNOSI 904 MB.

(SZEROKOŚĆ DROGI WYNOSI 3 M. POBOCZA 0,5M.  DROGA ZBUDOWANA JEST Z PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO ORAZ WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO)

KOSZT CAŁKOWITY WYNIÓSŁ 330 686,12 ZŁ,

ZADANIE ZOSTAŁO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W KWOCIE 189 840,00 ZŁ.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty