15.09.2017
Agnieszka Muszka

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach

Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2017 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach i Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 marca 2017 roku przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 252 000 zł lecz tylko na jedno zadanie drogowe w Rząsinach. 

W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej na odcinku 1 km o szer. 3,5 m wraz z poboczami oraz w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano wymianę trzech przepustów drogowych  ze ściankami czołowymi, obudową wlotów i wylotów przepustu a także odtworzenie istniejącego rowu na odcinku 129 mb. 
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września br. 

Umowa dotacji została podpisana w dniu 4 maja 2017 roku. W sierpniu w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca – Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry, który zaoferował najniższą cenę w wysokości   418.980,31 zł za wykonanie zadania. Gmina na realizację inwestycji przeznaczy własne środki finansowe  w wysokości 176 205,31 zł w tym nadzór inwestorski w wysokości 9 225 zł. Dokumentacja projektowa została zrealizowana i sfinansowana ze środków z budżetu Gminy w roku 2016 w wysokości 9 000 zł.  

W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej na odcinku 1 km o szer. 3,5 m wraz z poboczami oraz w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano wymianę trzech przepustów drogowych  ze ściankami czołowymi, obudową wlotów i wylotów przepustu a także odtworzenie istniejącego rowu na odcinku 129 mb. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września br. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty