10.11.2015
Agnieszka Muszka

Przebudowa dróg dojazdowych w Rząsinach

Przebudowa dróg dojazdowych w Rząsinach

12 października 2015r., władze Gryfowa Śląskiego podpisały umowę z wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca na realizację zadania rekultywacyjnego pn.: „Rząsiny droga dojazdowa do gruntów rolnych etap II”. Jest to kontynuacja zadania, którego I etap został zrealizowany w czerwcu br.

Wówczas przebudowano dwa odcinki dróg gminnych w Rząsinach o łącznej długości 0,4 km za kwotę prawie 140 tyś zł. W ramach obecnego kontraktu Wykonawca przebuduje 4 odcinki dróg o łącznej długości 0,720 km. Zakres prac drogowych obejmuję wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: rowy, ściek z elementów betonowych oraz przepusty drogowe.

Zadanie jest dotowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 181 440 zł.

Wykonawca w ramach przetargu nieograniczonego zaoferował najniższą cenę w wysokości 277 804, 73 zł za wykonanie zadania. Łączną kwotę jaką Gmina przeznacza na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej w Rząsinach wraz z dokumentacją techniczną oraz nadzorem inwestorskim to blisko 110 tysięcy złotych. Zadanie zostanie zrealizowane w listopadzie br.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty