19.10.2017
Agnieszka Muszka

Propozycje nowej nazwy ulicy Osiedle 7 Dywizji

Propozycje nowej nazwy ulicy Osiedle 7 Dywizji

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gryfowa Śląskiego!
Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Wojewoda Dolnośląski wyda zarządzenie zastępcze nadając  ul. Osiedle 7 Dywizji nazwę zgodną z art. 1 tej ustawy. Odpowiadając na pismo Wojewody Dolnośląskiego w terminie do 24 października 2017r. możemy zasugerować nazwę tej ulicy. Uprzejmie Państwa proszę o podanie propozycji nowej nazwy ulicy. Osiedle 7 Dywizji do 23 października do godziny 15: 30 drogą elektroniczną ( sekretariat@gryfow.pl ) lub poprzez fb.
Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gryfowa Śląskiego

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gryfowa Śląskiego!

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Wojewoda Dolnośląski wyda zarządzenie zastępcze nadając ul. Osiedle 7 Dywizji nazwę zgodną z art. 1 tej ustawy. Odpowiadając na pismo Wojewody Dolnośląskiego w terminie do 24 października 2017r. możemy zasugerować nazwę tej ulicy. Uprzejmie Państwa proszę o podanie propozycji nowej nazwy ulicy Osiedle 7 Dywizji do 23 października do godziny 15:30 drogą elektroniczną (sekretariat@gryfow.pl ) lub poprzez fb.

Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gryfowa Śląskiego


Drukuj/generuj pdf

Na skróty