27.02.2015
Agnieszka Muszka

Promesy rozdane

Promesy rozdane

11 lutego br. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu podczas spotkania przedstawicieli dolnośląskich samorządów z wiceministrem Stanisławem Huskowskim z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz wojewodą Tomaszem Smolarzem rozdane zostały promesy w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. W sumie rozdzielono 93.000.000 zł.

To pierwsza w tym roku transza promes na usuwanie zniszczeń po skutkach klęsk żywiołowych dla dolnośląskich samorządów. 93.000.000 zł trafiło do 76 samorządów – 64 gmin i 12 powiatów. Największe dofinansowanie otrzymał powiat lubański i jeleniogórski (6.000.000 zł) oraz gmina Olszyna (5.000.000 zł), a także gmina Leśna (3.500.000 zł) i Świeradów-Zdrój (2.500.000 zł).

Olszyna

Jedna z najwyższych promes przyznana została gminie Olszyna. Jak mówi burmistrz Leszek Leśko – jest to ogromna pomoc państwa w odbudowe zniszczonej infrastruktury, która bez tego wsparcia nie mogłaby być zmodernizowana w tak szybkim tempie. Gmina Olszyna otrzymała dofinansowanie na wykonanie odbudowy 16 odcinków dróg gminnych. Promesa obejmuje więc drogi w Olszynie przy ul. 1-go Maja i Skłodowskiej, ul. Wolności, ul. Szkolnej, ul. Mickiewicza, ul. Świerczewskiego i przy ul. Legnickiej, a także w Krzewiu Małym, Biedrzychowicach oraz trasy łączącej Krzewie Małe i Grodnicę.

– Składaliśmy wniosek na 12.000.000 zł, w którym oprócz dróg gminnych do odbudowy wskazaliśmy także mosty w Biedrzychowicach i Olszynie. Mamy nadzieję, że przy drugim rozdaniu nasza gmina otrzyma kolejne środki, które umożliwią realizacje tych zadań – mówi burmistrz Leszek Leśko.

Obecnie władze Olszyny przygotowują się do ogłoszenia przetargu, który miałby odbyć się już w marcu. Włodarzom gminy zależy na tym, aby prace związane z odbudową 16 odcinków dróg gminnych zostały zakończone do 30 września br.

Leśna

W imieniu leśniańskiego samorządu gminnego dwie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na łączną kwotę 3.500.000 zł odebrał burmistrz Leśnej Mirosław Markiewicz oraz jego zastępca Gabriela Pijanowska. Dotacje przeznaczone mają być na odbudowę szkód po powodzi w Świeciu, Stankowicach i Miłoszowie, a także na modernizację chodnika w Leśnej przy ul. Kochanowskiego. Dofinansowanie to związane jest z usuwaniem  zniszczeń po powodzi z 2010 roku. Burmistrz Leśnej spodziewa się w tym roku co najmniej jeszcze jednej promesy na podobne zadania, wynikające z powodzi 2013 roku.

Gryfów Śląski

Z kolei burmistrz Olgierd Poniźnik odebrał promesę na kwotę 1.750.000 zł, która przeznaczona będzie na przebudowę trzech dróg gminnych w Gryfowie i jednej w Uboczu. Na liście znalazła się ul. Rybna, ul. Garbarska oraz ul. Targowa, a także 500-metrowy odcinek w Uboczu. Jak mówi burmistrz Poniźnik – w połowie roku jest nadzieja na kolejną dotację, która umożliwiłaby realizację pozostałych popowodziowych przedsięwzięć.

Gmina Lubań

Z kolei wójt Zbigniew Hercuń dzięki ministerialnemu wsparciu w wysokości 1.100.000 zł będzie mógł  wykonać modernizację drogi w Radostowie Dolnym wraz z mostem o łącznej długości 400 metrów oraz podobny odcinek w Nawojowie Łużyckim.

– Każde dodatkowe, pozabudżetowe pieniądze na remonty dróg zniszczonych przez powódź są niezwykle cenne – podsumowuje wójt Zbigniew Hercuń. – Mam nadzieję, że szybko uda nam się rozstrzygnąć przetargi i przystąpić do prac.

Wspomniana dotacja została udzielona na usuwanie szkód popowodziowych z 2013 roku.

Ministerialne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych potrzymały jeszcze m.in. samorządy powiatu lubańskiego (6.000.000 zł), Platerówki (350.000 zł), Świeradowa-Zdroju (2.500.000 zł), Zawidowa (1.000.000 zł), Mirska (600.000 zł), Lubomierza (800.000 zł) oraz gminy Zgorzelec (100.000 zł). W sumie w latach 2010-1015 dolnośląskie powiaty i gminy otrzymały 719.000.000 zł.

Ziemia Lubańska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty