05.03.2014
Agnieszka Muszka

Promesy na odbudowę

Promesy na odbudowę

25 lutego br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przedstawicielom 67 gmin i 12 powiatów wręczone zostały promesy z przeznaczeniem na inwestycje po powodziach i innych klęskach żywiołowych. Wśród beneficjentów są także samorządy z naszego regionu, a największym z nich jest gmina Olszyna, która otrzymała aż 6.500.000 zł dofinansowania.

Promesy powodziowe dla przedstawicieli samorządów wręczał wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z wojewodą dolnośląskim Aleksandrem M. Skorupą i wicewojewodą Ewą Mańkowską. Pomoc udzielona została z rezerwy celowej budżetu państwa. Wręczenie wspomnianych dotacji, to kontynuacja pomocy udzielonej gminom i powiatom we wcześniejszych latach. 
Dla gminy Olszyna to ogromny zastrzyk pieniędzy, który wyrówna straty poniesione w powodziach i nawalnych opadach deszczu w 2012 i 2013 roku. Wiedzą o tym włodarze, a z dotacji cieszą się wszyscy radni i mieszkańcy. W ramach 6.000.000 zł wykonanych ma zostać dziewięć mostów w samej Olszynie (ul. 3 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Marchlewskiego, ul. Chopina, ul. Żymierskiego, ul. Wolności i ul. Legnicka) oraz w Zapuście (połączy wieś z zamkiem Rajsko). Natomiast za pozostałe 500.000 zł zaplanowana jest odbudowa drogi w Krzewiu Małym, która została zniszczona podczas powodzi w 2012 roku.
Z kolei gmina Gryfów Śląski otrzymała od polskiego rządu dotacje w wysokości 1.000.000 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na trzy zadania. Będzie to przebudowa ul. 7-Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa skarpy wraz z częścią drogi gminnej przy ul. Zielonej oraz modernizacja gminnego traktu w Uboczu.
Natomiast w gminie Lubań otrzymane 600.000 zł przeznaczone zostanie na odbudowę kładki dla pieszych łączącej Kościelnik i Jałowiec, a także na dość poważny remont drogi w Pisarzowicach.
Spośród innych gmin naszego regionu wymienić należy także gminę Leśna – 2.750.000 zł, Lubomierz – 350.000 zł, Mirsk – 600.000 zł, Sulików – 350.000 zł, Świeradów-Zdrój – 800.000 zł, Zawidów – 500.000 zł. W gronie dofinansowań znalazły się także okoliczne powiaty. Powiaty lubański i lwówecki otrzymały po 3.750.000 zł, a zgorzelecki 400.000 zł. Łączna wysokość przyznanych promes w tej transzy to aż 75.000.000 zł, które trafiły do 79 samorządów.
Jak podkreśla burmistrz Olszyny Leszek Leśko – przedstawiciel samorządu, który otrzymał największą pulę rządowych środków pomocowych – przyznane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dotacje, to ogromna szansa dla regionu, który w ciągu ostatnich kilku lat został bardzo mocno doświadczany przez kataklizmy. Jest to jednak także ogromna odpowiedzialność, bo realizowane dzięki tym pieniądzom przedsięwzięcia bezpośrednio dotyczą ludzi, którzy chcieliby, aby zmagania z siłami natury już się więcej nie powtórzyły.
Dotacja wymieniona w promesach udzielona zostanie na podstawie umowy zawartej z samorządami po przekazaniu przez nie do 30 maja 2014 roku dokumentów niezbędnych do uruchomienia wspomnianych środków.

Promesy powodziowe dla przedstawicieli samorządów wręczał wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z wojewodą dolnośląskim Aleksandrem M. Skorupą i wicewojewodą Ewą Mańkowską. Pomoc udzielona została z rezerwy celowej budżetu państwa. Wręczenie wspomnianych dotacji, to kontynuacja pomocy udzielonej gminom i powiatom we wcześniejszych latach. Dla gminy Olszyna to ogromny zastrzyk pieniędzy, który wyrówna straty poniesione w powodziach i nawalnych opadach deszczu w 2012 i 2013 roku. Wiedzą o tym włodarze, a z dotacji cieszą się wszyscy radni i mieszkańcy. W ramach 6.000.000 zł wykonanych ma zostać dziewięć mostów w samej Olszynie (ul. 3 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Marchlewskiego, ul. Chopina, ul. Żymierskiego, ul. Wolności i ul. Legnicka) oraz w Zapuście (połączy wieś z zamkiem Rajsko). Natomiast za pozostałe 500.000 zł zaplanowana jest odbudowa drogi w Krzewiu Małym, która została zniszczona podczas powodzi w 2012 roku.Z kolei gmina Gryfów Śląski otrzymała od polskiego rządu dotacje w wysokości 1.000.000 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na trzy zadania. Będzie to przebudowa ul. 7-Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa skarpy wraz z częścią drogi gminnej przy ul. Zielonej oraz modernizacja gminnego traktu w Uboczu. Natomiast w gminie Lubań otrzymane 600.000 zł przeznaczone zostanie na odbudowę kładki dla pieszych łączącej Kościelnik i Jałowiec, a także na dość poważny remont drogi w Pisarzowicach. Spośród innych gmin naszego regionu wymienić należy także gminę Leśna – 2.750.000 zł, Lubomierz – 350.000 zł, Mirsk – 600.000 zł, Sulików – 350.000 zł, Świeradów-Zdrój – 800.000 zł, Zawidów – 500.000 zł. W gronie dofinansowań znalazły się także okoliczne powiaty. Powiaty lubański i lwówecki otrzymały po 3.750.000 zł, a zgorzelecki 400.000 zł. Łączna wysokość przyznanych promes w tej transzy to aż 75.000.000 zł, które trafiły do 79 samorządów. Jak podkreśla burmistrz Olszyny Leszek Leśko – przedstawiciel samorządu, który otrzymał największą pulę rządowych środków pomocowych – przyznane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dotacje, to ogromna szansa dla regionu, który w ciągu ostatnich kilku lat został bardzo mocno doświadczany przez kataklizmy. Jest to jednak także ogromna odpowiedzialność, bo realizowane dzięki tym pieniądzom przedsięwzięcia bezpośrednio dotyczą ludzi, którzy chcieliby, aby zmagania z siłami natury już się więcej nie powtórzyły.Dotacja wymieniona w promesach udzielona zostanie na podstawie umowy zawartej z samorządami po przekazaniu przez nie do 30 maja 2014 roku dokumentów niezbędnych do uruchomienia wspomnianych środków.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty