27.07.2021
Paweł Cerkanowicz

PROMESA

PROMESA

26 lipca 2021 roku w auli Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wspólnie z V-ce Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wręczyli na moje ręce promesę na kwotę 30 000 zł z programu „Odnowy Wsi”. Środki te zostaną przeznaczone na oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej  – miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym w sołectwie Ubocze.

 

                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                     Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty