31.03.2017
Agnieszka Muszka

Promesa na usuwanie klęsk żywiołowych

Promesa na usuwanie klęsk żywiołowych

Zadaniem drogowym, które ma być realizowane w roku 2017 jest inwestycja pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej ”.  Na realizację tego zadania gmina uzyska dotacje na podstawie otrzymanej promesy dnia 17 lutego 2017r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. Wysokość otrzymanej promesy opiewa na kwotę 560 tyś. zł., jest to kwota, którą gmina może przeznaczyć na przebudowę nawierzchni drogowej i przebudowę kanalizacji deszczowej natomiast za przebudowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej będzie musiała zapłacić ze środków własnych. W chwili obecnej trwają prace projektowe a realizacja inwestycji planowana jest w miesiącach maj-lipiec br.       
  
Sporządził: inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask  

Zadaniem drogowym, które ma być realizowane w roku 2017 jest inwestycja pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej ”. Na realizację tego zadania gmina uzyska dotacje na podstawie otrzymanej promesy dnia 17 lutego 2017r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. 

Wysokość otrzymanej promesy opiewa na kwotę 560 tyś. zł., jest to kwota, którą gmina może przeznaczyć na przebudowę nawierzchni drogowej i przebudowę kanalizacji deszczowej natomiast za przebudowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej będzie musiała zapłacić ze środków własnych. W chwili obecnej trwają prace projektowe a realizacja inwestycji planowana jest w miesiącach maj-lipiec br.  

Sporządził: inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask  

Drukuj/generuj pdf

Na skróty