19.09.2018
Agnieszka Muszka

Projekt Szkoły przyszłości

Projekt Szkoły przyszłości

Projekt pt.: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 w Gminie Gryfów Śląski”
Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ,  realizowany w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

Projekt pt.: „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski”Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ,  realizowany w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

UWAGA ZAJĘCIA Z PROJEKTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 RUSZAJĄ OD PAŹDZIERNIKA, DO 28 WRZEŚNIA DLA UCZNIÓW TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP 
Gryfów Śląski –  44 grupy projektowe
Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (10.2.A) –
– zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 8gr. Prowadzą P.J.Cabała, P. K.Więckowska, P. E.Fedczyszyn
– zajęcia rozwijające z j. angielskiego 2gr  prowadzi P. M. Ignaciuk.
-zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 2gr. prowadzi P.M.Szczepańska, 
-informatyka (zakres podstawowy) 2gr.prowadziP.K.Kowalonek, 
– zajęcia wyrównawcze z przyrody 6gr. prowadzi P.A.Puchalska, P.A.Zwierzańska,
  P. H. Kondek, 
-zajęcia wyrównawcze z matematyki 2gr. prowadzi P.M. Reimann, P.T.Polesiak 
-matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym 3gr. prowadzą P.A. Puchalska,
  P.E.Niebieszczańska, P.M.Makowska 
– Matematyka – Odkrywanie klasy I-III 3gr.prowadzą P. B.Byczko, P.M. Styszyńska,
  P.A.Zwierzańska
-matematyka – Inspiracje klasy IV-VI    3gr. prowadzą P.M. Makowska, P.T.Polesiak, 
  P.M.Reimann
 Zajęcia dla uczniów oparte na metodzie eksperymentu (10.2.B) – „Zrozumieć świat” – zajęcia z przyrody poprzez eksperyment 2gr. prowadzi P.M. Kotowicz 
-matematyka drogą eksperymentu 1gr. prowadzi P.M.Reimann
– zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii poprzez eksperyment 2gr. prowadzi 
  P.E.Mazur
– zajęcia z fizyki poprzez eksperyment 2gr. prowadzi P. P.Tomczuk
– zajęcia rozwijające z biologii w eksperymencie 2gr. prowadzi P.M. Kotowicz
– zajęcia rozwijające z geografii w eksperymencie 2gr. prowadzi P.H.Kondek
– matematyka w kuchni 2gr.  prowadzi P.M.Reimann, P.T.Polesiak
 Opis  projektu.
1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.
3. Projekt obejmuje Szkoła Podstawowa nr1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP, ul Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski , oraz Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu.
4. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,  oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
 Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie, wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia lub 
u koordynatora projektu. Grupy liczą 8 uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP Gryfów Śląski –  44 grupy projektowe

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (10.2.A)

 –- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 8gr. Prowadzą P.J.Cabała, P. K.Więckowska, P. E.Fedczyszyn

– zajęcia rozwijające z j. angielskiego 2gr  prowadzi P. M. Ignaciuk.

-zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 2gr. prowadzi P.M.Szczepańska, 

-informatyka (zakres podstawowy) 2gr.prowadziP.K.Kowalonek, 

– zajęcia wyrównawcze z przyrody 6gr. prowadzi P.A.Puchalska, P.A.Zwierzańska,  P. H. Kondek, 

-zajęcia wyrównawcze z matematyki 2gr. prowadzi P.M. Reimann, P.T.Polesiak

 -matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym 3gr. prowadzą P.A. Puchalska,  P.E.Niebieszczańska, P.M.Makowska

 – Matematyka – Odkrywanie klasy I-III 3gr.prowadzą P. B.Byczko, P.M. Styszyńska,  P.A.Zwierzańska

-matematyka – Inspiracje klasy IV-VI    3gr. prowadzą P.M. Makowska, P.T.Polesiak,   P.M.Reimann 

Zajęcia dla uczniów oparte na metodzie eksperymentu (10.2.B) – „Zrozumieć świat” 

– zajęcia z przyrody poprzez eksperyment 2gr. prowadzi P.M. Kotowicz 

-matematyka drogą eksperymentu 1gr. prowadzi P.M.Reimann

– zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii poprzez eksperyment 2gr. prowadzi   P.E.Mazur

– zajęcia z fizyki poprzez eksperyment 2gr. prowadzi P. P.Tomczuk

– zajęcia rozwijające z biologii w eksperymencie 2gr. prowadzi P.M. Kotowicz

– zajęcia rozwijające z geografii w eksperymencie 2gr. prowadzi P.H.Kondek

– matematyka w kuchni 2gr.  prowadzi P.M.Reimann, P.T.Polesiak

 Opis  projektu.1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.3. Projekt obejmuje Szkoła Podstawowa nr1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP, ul Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski , oraz Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu.4. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,  oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie, wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia lub u koordynatora projektu. Grupy liczą 8 uczniów.

Koordynator projektu Jadwiga Hawryluk

Drukuj/generuj pdf

Na skróty