19.03.2014
Agnieszka Muszka

Projekt Symbioza JST i NGO

Projekt Symbioza JST i NGO

Projekt „Symbioza JST i NGO” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pegaz ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://dzialajmyrazem.info/news/article/o-projekcie/5/138

Drukuj/generuj pdf

Na skróty