20.05.2014
Agnieszka Muszka

Projekt programu działań zintegrowanych inwestycji

Projekt programu działań zintegrowanych inwestycji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne ROBOCZEGO PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁAŃ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do konsultacji społecznych „Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji  Jeleniogórskiej”.

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie konsultacyjne 06 czerwca 2014 r. w Jeleniej Górze w godz. 10.00-13.00 w Sali Widowiskowej JCK w Jeleniej Górze (ul. Bankowa 28/30)

Roboczy Projekt Programu Działań ZIT AJ stanowi podstawę do wnioskowania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o włączenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, podjęcia szerokich konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi i przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Proces konsultacji oraz uzgodnień dokumentu doprowadzi do opracowania ostatecznej wersji Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji  Jeleniogórskiej.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 19 maja do 18 czerwca 2014 roku w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pomocą załączonego formularza konsultacji.

Pliki do pogrania:
PDF     –  Roboczy Projekt Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji      Jeleniogórskiej
Word  – Formularz Konsultacji  dokumentu, pn.: Roboczy Projekt Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji  Jeleniogórskiej

Pliki do pobrania:

PDF – Roboczy Projekt Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

      – Formularz Konsultacji  dokumentu, pn.: Roboczy Projekt Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

formularz_konsultacji

projekt_programu

Drukuj/generuj pdf

Na skróty