30.09.2008
Agnieszka Muszka

Projekt NGO – profesjonalnie, efektywnie

Projekt NGO – profesjonalnie, efektywnie

Kadra Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) udziela organizacjom pozarządowym bezpłatnych konsultacji. Biura RCWIP znajdują się w Wałbrzychu, we Wrocławiu i w Jeleniej Górze.

Kadra Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) pomoże w:


• Założeniu swojego stowarzyszenia lub fundacji.


• Napisaniu statutu organizacji pozarządowej


w tym ubiegającej się o status OPP.


• Wypracowaniu pomysłu na projekt.


• Ustaleniu możliwości finansowania.


• Wskazaniu dokumentów odnośnie współfinansowania projektów ze


źródeł unijnych, z którymi trzeba się zapoznać.


• Tworzeniu projektu będącego odpowiedzią na wybrany konkurs.


• Wypełnianiu wniosku i generatora.


• Zarządzaniu organizacją ( aspekty merytoryczne i finansowe).


• Sprawozdawczości projektowej.


Odbiorcy projektu umawiani są z doradcą na konkretny dzień


(od pon. – do pt.) i godzinę (od 9 -17):


Na konsultację i doradztwo umówisz się w naszych biurach:


Wałbrzych


ul. Beethovena 10


tel. (0-74) 666 22 22


fax. (0-74) 666 22 23


INFOLINIA: 0 801 906 100, (74) 666 22 25


e-mail: rcwip@rcwip.pl


Wrocław


pl. Jana Pawła II 1, I piętro, pok.115


tel./faks (0-71) 796 30 00


INFOLINIA: 0 801 906 200, (71) 780 90 79


e-mail: wroclaw@rcwip.pl


Jelenia Góra


ul. Jasna 11


tel./ faks (0-75) 642 20 00


INFOLINIA: 0 801 906 300, (75) 642 20 00


e-mail: jeleniagora@rcwip.pl


***


Działania są prowadzone w ramach następujących projektów:


Projekt „Nowa perspektywa – nowe możliwości dla NGO’s” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).


Projekt „NGO – profesjonalnie, efektywnie ” – jest współfinansowany w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. (www.pozytek.gov.pl)

Drukuj/generuj pdf

Na skróty