13.08.2014
Agnieszka Muszka

Problemy z segregacją

Problemy z segregacją

Podczas czerwcowej Rady Miejskiej w Gryfowie Śl., która była poświęcona gospodarce odpadami komunalnymi, zostało zgłoszonych sporo wniosków zarówno przez radnych, jak i burmistrza. Jednym z nich było zwiększenie odbioru odpadów plastikowych. One odbierane są co tydzień i tak będzie aż do końca września.

– Wystosowaliśmy również ostrzeżenie do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wszystko dlatego, że w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdziliśmy nieprawidłowości związane z segregacją odpadów komunalnych – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Jest ona nie wszędzie w sposób właściwy przeprowadzana. Mamy już takie sygnały z Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich w Lubaniu, że te, które są nieprawidłowo segregowane finalnie są traktowane jako odpady zmieszane, co w efekcie kosztuje gminę o wiele więcej.

Jednak nie skończyło się na piśmie, które przekazane zostało do wspomnianych osiedli. Burmistrz podjął także konkretne kroki do tego, by zapobiegać tego typu problemom.
– Jeżeli sytuacja w tych wspólnych boksach na odpady nie ulegnie zmianie, to będziemy zmuszeni do naliczania podwyższonych opłat za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów – podkreśla burmistrz Gryfowa Śl.

Jednak nie skończyło się na piśmie, które przekazane zostało do wspomnianych osiedli. Burmistrz podjął także konkretne kroki do tego, by zapobiegać tego typu problemom.- Jeżeli sytuacja w tych wspólnych boksach na odpady nie ulegnie zmianie, to będziemy zmuszeni do naliczania podwyższonych opłat za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów – podkreśla burmistrz Gryfowa Śl.

Jak się okazuje – zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała, że będzie segregować odpady. Jedynie 30 gospodarstw domowych, bo to zostało już policzone, zaznaczyło, iż decyduje się na opłaty za odpady komunalne jako zmieszane. To kolosalna różnica, a więc proceder jest generalnie łatwy do namierzenia, a konsekwencje możliwe do wyegzekwowania. 

– Jestem wdzięczny mieszkańcom, że jest coraz mniej odpadów gabarytowych podrzucanych pod boksy śmietnikowe – mówi burmistrz Poniźnik. – Można je dostarczać od poniedziałku do piątku do PSZOK-u, który mieści się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 42.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty