12.05.2014
Agnieszka Muszka

Prezydent w powiecie lubańskim

Prezydent w powiecie lubańskim

16 kwietnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotkał się na Zamku Czocha z przedstawicielami różnych środowisk powiatu lubańskiego, a zwłaszcza z lokalnymi samorządowcami.

Podczas spotkania Prezydent Bronisław Komorowski stwierdził, że ostatnie 25 lat to wyjątkowy czas, jak na polską historię. To złoty okres – czas niebywałego rozwoju. Obecność Głowy Państwa Polskiego w powiecie lubańskim to szczególna chwila. Warto przy tym wspomnieć, że jest to druga prezydencka wizyta po tej, którą w początkach lat dziewięćdziesiątych odbył Prezydent Lech Wałęsa, odwiedzając Lubań. Spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim było okazją do podsumowań minionych 25 lat wolności, polskich osiągnięć i sukcesów, których wiele odnotować można także w naszym regionie – powiecie lubańskim i lwóweckim, których przedstawiciele wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu. Całość spotkania poprowadził wicestarosta lubański Konrad Rowiński, a następnie słowo powitania wygłosił Burmistrz Leśnej Jan Surowiec i Starosta Lubański Walery Czarnecki.

– Bardzo się cieszymy z tego, że Pan Prezydent zechciał odwiedzić powiat lubański. Była to okazja do prezentacji dokonań naszych samorządów, ale również podzielenia się problemami, które trapią nasz powiat – mówił starosta lubański Walery Czarnecki.

W trakcie wizyty prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu towarzyszyli m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wraz Barbarą Zdrojewską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Senator Jan Michalski, Poseł Grzegorz Schetyna, Posłanki Zofia Czernow i Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.
Po przywitaniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego przez burmistrza Jana Surowca głos zabrał starosta lubański Walery Czarnecki, który zaprezentował dokonania wszystkich samorządów w całym regionie, m.in. w Lubaniu, Świeradowie-Zdroju i Olszynie. Obok sukcesów starosta przedstawił także dramaty, z jakimi od lat zmagają się mieszkańcy regionu. Jak wskazywał – w ciągu ostatnich czterech lat straty w majątku publicznym na terenie powiatu lubańskiego spowodowane nawałnicami i powodziami wyniosły 244.000.000 zł. 

W trakcie wizyty prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu towarzyszyli m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wraz Barbarą Zdrojewską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Senator Jan Michalski, Poseł Grzegorz Schetyna, Posłanki Zofia Czernow i Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.Po przywitaniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego przez burmistrza Jana Surowca głos zabrał starosta lubański Walery Czarnecki, który zaprezentował dokonania wszystkich samorządów w całym regionie, m.in. w Lubaniu, Świeradowie-Zdroju i Olszynie. Obok sukcesów starosta przedstawił także dramaty, z jakimi od lat zmagają się mieszkańcy regionu. Jak wskazywał – w ciągu ostatnich czterech lat straty w majątku publicznym na terenie powiatu lubańskiego spowodowane nawałnicami i powodziami wyniosły 244.000.000 zł. 

– Mamy nadzieję, że kolejne środki na usuwanie skutków powodzi dla naszego powiatu zostaną przekazane. A jest co usuwać – zaznaczył podczas spotkania z Prezydentem RP na Zamku Czocha starosta lubański Walery Czarnecki

Na Zamku Czocha obecny był także starosta lwówecki Józef Mrówka, który zaprezentował wszystkie gminy powiatu lwóweckiego, pokazując ich walory turystyczne i gospodarcze.

Potem przyszedł czas na wystąpienie Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W swoim słowie podkreślał on, że na Dolnym Śląsku 25 lat wolnej Polski, to czas próby dogonienia tego, co tu było dawniej, zaznaczając przy tym, że z osiągnięć minionego 25-lecia możemy być dumni i powinniśmy nadal pracować dla rozwoju Polski i naszego regionu, zwłaszcza po minionych kataklizmach.

– To próba konsekwentnie realizowana, z ogromną szansą na sukces. Pracując tu kolejne 25 lat zbudujemy polską rzeczywistość, polskie dokonania, które będą zarówno kontynuacją dorobku poprzednich pokoleń, nie polskich pokoleń, ale również będą źródłem naszej polskiej dumy – powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Nawiązując do miejsca spotkania – Zamku Czocha – Prezydent podkreślił, że w tym zabytkowym obiekcie dostrzec można pracę i wytrwałość wielu pokoleń.
– Ten zamek pokazuje, jak ważna jest umiejętność wykorzystywania szans, korzystania z nawarstwionej ludzkiej pracy, a nie ciągłe zaczynanie od zera – konkludował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwierzchnik Państwa Polskiego namawiał przedstawicieli lokalnych samorządów do mądrego korzystania z tego, co na ziemiach zachodnich Polacy uzyskali w wyniku historycznych przemian i wydarzeń. 
– Wyjątkowo ważne jest każde dzieło, które pokazuje, że staramy się dobrze zagospodarować to, co inni tu zbudowali i pomnożyć dla własnej zamożności – powiedział Prezydent Bronisław Komorowski.
Tego samego dnia Prezydent Bronisław Komorowski odwiedził Lubiąż, ale i Zgorzelec, w którym uczestniczył w uroczystości związanej z 69. rocznicą Forsowania Nysy Łużyckiej, a następnie w Zespole Szkół „Tęcza” wręczył odznaczenia. Ostatnim punktem wizyty Prezydenta RP na Dolnym Śląsku była Leśna. Na leśniańskim rynku Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z mieszkańcami, a w Zamku Czocha z przedstawicielami powiatów lubańskiego i lwóweckiego. 
Prezydencka wizyta w Zgorzelcu i na terenie powiatu lubańskiego możliwa była dzięki zabiegom senatora Jana Michalskiego, a także władz samorządowych regionu – w tym szczególnie starostów lubańskich Walerego Czarneckiego i Konrada Rowińskiego.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty