20.01.2023
Paweł Cerkanowicz

Preferencyjny zakup węgla w 2023 roku.

Preferencyjny zakup węgla w 2023 roku.

W Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski od 23.01.2023 r. będzie można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla.

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od 1 stycznia 2023 r.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, I piętro, pok. nr 9 od dnia 23.01.2023 r.

UWAGA!
W przypadku, gdy do 31.12.2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu, jednak nie więcej niż 3 tony. Wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną zweryfikowane na podstawie danych dotyczących przyznanego dodatku węglowego oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski skontaktuje się z wnioskodawcą w celu odebrania faktury i dokonania wpłaty na wskazane konto.
Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminie do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, I piętro, pok. nr 9.

Burmistrz Gminy i Miasta  Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Wniosek o zakup preferencyjny węgla 2023 r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty