26.05.2022
Paweł Cerkanowicz

Prace nad przygotowaniem LSR 2023-2027

Prace nad przygotowaniem LSR 2023-2027

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

W każdej gminie organizujemy spotkania na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.

Na stronie internetowej   https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/lsr-2023-2027/

znajdziesz informacje o tym, jak można się zaangażować w partnerskie inicjatywy.

Razem decydujmy o przyszłości Partnerstwa Izerskiego!

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/lsr-2023-2027/

Drukuj/generuj pdf

Na skróty