30.03.2011
Agnieszka Muszka

Pożary

Pożary

W 2010 roku na terenie naszej gminy powstały 72 pożary oraz odnotowano 103 miejscowe zagrożenia (duża ilość  interwencji związana była m.in. z akcjami p. powodziowymi).

W 2009 roku powstało 75 pożarów a miejscowych  zagrożeń było 79. Nasze jednostki OSP interweniowały w sumie aż  210 razy. Najwięcej wyjazdów odnotowała OSP Gryfów Śląski włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego   bo aż 142 i miała najwięcej interwencji spośród innych OSP powiatu lwóweckiego .

Interwencje innych OSP: Ubocze – 26,  Krzewie Wielkie – 22,  Wolbromów – 10 ,  Rzasiny i Młyńsko po  4, a  Proszówka – 2.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty