25.07.2017
Agnieszka Muszka

Powiatowe Obchody Święta Policji 2017

Powiatowe Obchody Święta Policji 2017

W rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej z 1919 roku policjanci obchodzą swoje święto. W tym roku oficjalne uroczystości w powiecie lwóweckim odbyły się w sali konferencyjnej hotelu „Stacja nad Kwisą” w Gryfowie Śląskim. Podczas spotkania lwóweckim policjantom wręczono odznaczenia, medale, wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość zaszczycił pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów, szkół, firm oraz innych instytucji i służb. Zaproszonych gości oraz policjantów, pracowników policji i emerytów powitał Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim insp. Robert Miras.
W przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim wspomniał o pamięci policjantów którzy odeszli oraz o wyzwaniach które stoją przed policjantami. Komendant Wojewódzki Policji zaznaczył, iż służba w Policji to wiele wyrzeczeń ale także satysfakcji.
Głównym elementem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody i wyróżnienia resortowe. W roku 2017 do awansu przystąpili:
na stopień inspektora Policji
mł.insp. Robert Miras
na stopień mł.insp. 
podinsp.. Tomasz Szczurowski
na stopień komisarza
podkomisarz Wojciech Czafurski
na stopień aspiranta sztabowego
st.asp. Jarosław Pawluk
na stopień starszego aspiranta
asp. Aneta Gelleta
asp. Zbigniew Jaskuła
asp. Damian Konarski
asp. Katarzyna Kubiak
asp. Krzysztof Skorzeńc
asp. Mateusz Werecki
na stopień aspiranta
mł.asp. Paweł Kozubek
mł.asp. Marta Szorc
na stopień młodszego aspiranta
sierż.szt. Kamil Chmielewski
sierż.szt. Rafal Jachowski
sierż.szt. Marcin Malich
sierż.szt. Remigiusz Mirek
sierż.szt. Tomasz Panasewicz
na stopień sierżanta sztabowego
st.sierż. Michał Kamieński
st.sierż. Łukasz Szczęsny
st.sierż. Marcin Wypych
na stopień starszego sierżanta
sierż. Łukasz Gwara
sierż. Paweł Łęcki
na stopień sierżanta
st.post. Bartosz Gałucha
st.post. Paweł Kaczorowski
st.post. Emilia Kufel
st.post. Krzysztof Urban
na stopień starszego posterunkowego
post. Rafał Kościelny
post. Monika Lampart
post. Emil Lenik
post. Mateusz Rycąbel
post. Paweł Tatyrża
post. Aleksandra Żołopa
Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał
st.asp. Grzegorz Wasilewski
Nagrody Komendanta Głównego Policji otrzymali
Pracownik Korpusu Służby Cywilnej pani Elżbieta Pasek
asp.szt. Mateusz Królak
asp.szt. Wojciech Tyczkowski
st.asp. Andrzej Wysoczański
mł.asp. Łukasz Mrozik
Nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu otrzymali
asp. Krzysztof Skorzeńc
mł.asp. Jarosław Rogulski
sierż. Paweł Łęcki
Lwóweccy policjanci zostali także uhonorowani medalami i odznakami
Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczony został
asp.szt. Lucjan Roskowiński
młasp. Jacek Zbroja
Brązową Odznaką Zasłużony Policjant odznaczeni zostali
mł.asp. Paweł Jaworski
sierż.szt. Łukasz Ptasiuk
sierż.szt. Daniel Zwolak
Z okazji Święta Policji Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim wyróżnił listami gratulacyjnymi pracowników Policji:  
– Agatę Kowalską
– Teresę Perdon
– Dorotę Pawlikowską
– Urszulę Malarską
Tradycją Święta Policji jest to, że władze samorządowe wyróżniają policjantów i pracowników policji fundując sprzęt ułatwiający pracę lub nagrody za szczególne zaangażowanie w służbie. Władze samorządowe przekazują również środki finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe służby, zakup paliwa i sprzętu techniki policyjnej, co ma bezpośredni wpływ na poprawę warunków służby oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w miastach i sołectwach powiatu lwóweckiego
W trakcie uroczystości sprzęt wspomagający służbę policji przekazali:
Burmistrz Gryfowa Śląskiego pan Olgierd Poniźnik przekazał alkotest dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śl.
Burmistrz Lwówka Śląskiego pani Mariola Szczęsna przekazała alkotest dla Ogniwa Ruchu Drogowego KPP
Burmistrz Mirska pan Andrzej Jasiński przekazał zestaw komputerowy dla Posterunku Policji w Mirsku
Z okazji Święta Policji – Starosta oraz włodarze miast i gmin powiatu lwóweckiego wyróżnili także:
Starosta Powiatu Lwóweckiego pan Marcin Fluder wyróżnił nagrodami 
– Bogucką Magdalenę
– Pasek Elżbietę
– Mirek Remigiusza
– Kamieńskiego Michała
Burmistrz Lwówka Śląskiego pani Mariola Szczęsna wyróżniła nagrodami 
– Sawicz Katarzynę
– Wietrzyńskiego Krzysztofa
Burmistrz Gryfowa Śląskiego pan Olgierd Poniźnik wyróżnił nagrodami 
– Wereckiego Mateusza
– Wasilewskiego Grzegorza
Burmistrz Lubomierza pan Wiesław Ziółkowski wyróżnił nagrodami
– Czafurskiego Wojciecha
– Jaworskiego Pawła
– Gralę Jacka
Burmistrz Wlenia pan Artur Zych wyróżnił nagrodami:
– Gelletę Anetę
– Pawluka Jarosława
– Szuleckiego Marcina
Galę uświetnił także folklorystyczny występ Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej oraz miłe upominki współorganizatora gali pana Burmistrza Gryfowa Śl. „policyjne pierniki”
Dziękujemy Wszystkim za złożone gratulacje i życzenia. Miło nam pokreślić, iż tradycją Lwóweckiego Święta Policji jest prośba Komendanta Powiatowego aby zaproszeni goście zamiast kwiatów wsparli „Fundację pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach” i tak w tym roku najwyższą kwotą wsparła fundację Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach w tym miejscy szczególnie dziękuję za tak piękny gest.

Uroczystość zaszczycił pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów, szkół, firm oraz innych instytucji i służb. Zaproszonych gości oraz policjantów, pracowników policji i emerytów powitał Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim insp. Robert Miras.
W przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim wspomniał o pamięci policjantów którzy odeszli oraz o wyzwaniach które stoją przed policjantami. Komendant Wojewódzki Policji zaznaczył, iż służba w Policji to wiele wyrzeczeń ale także satysfakcji.
Głównym elementem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody i wyróżnienia resortowe. 

W roku 2017 do awansu przystąpili:

na stopień inspektora Policji

mł.insp. Robert Miras

na stopień mł.insp.

podinsp. Tomasz Szczurowski

na stopień komisarza

podkomisarz Wojciech Czafurski

na stopień aspiranta sztabowego

st.asp. Jarosław Pawluk

na stopień starszego aspiranta

asp. Aneta Gelleta

asp. Zbigniew Jaskuła

asp. Damian Konarski

asp. Katarzyna Kubiak

asp. Krzysztof Skorzeńca 

asp. Mateusz Werecki

na stopień aspiranta

mł.asp. Paweł Kozubek

mł.asp. Marta Szorc

na stopień młodszego aspiranta

sierż.szt. Kamil Chmielewski

sierż.szt. Rafal Jachowski

sierż.szt. Marcin Malich

sierż.szt. Remigiusz Mirek

sierż.szt. Tomasz Panasewicz

na stopień sierżanta sztabowego

st.sierż. Michał Kamieński

st.sierż. Łukasz Szczęsny

st.sierż. Marcin Wypych

na stopień starszego sierżanta

sierż. Łukasz Gwarasierż. Paweł Łęcki

na stopień sierżanta

st.post. Bartosz Gałucha

st.post. Paweł Kaczorowski

st.post. Emilia Kufel

st.post. Krzysztof Urban

na stopień starszego posterunkowego

post. Rafał Kościelny

post. Monika Lampart

post. Emil Lenikpost. Mateusz Rycąbel

post. Paweł Tatyrża

post. Aleksandra Żołopa

Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał st.asp. Grzegorz Wasilewski
Nagrody Komendanta Głównego Policji otrzymali Pracownik Korpusu Służby Cywilnej pani Elżbieta Pasek,asp.szt. Mateusz Królak, asp.szt. Wojciech Tyczkowski, st.asp. Andrzej Wysoczański, mł.asp. Łukasz Mrozik
Nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu otrzymali asp. Krzysztof Skorzeńc, mł.asp. Jarosław Rogulski, sierż. Paweł Łęcki
Lwóweccy policjanci zostali także uhonorowani medalami i odznakami
Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczony został asp.szt. Lucjan Roskowiński, mł. asp. Jacek Zbroja
Brązową Odznaką Zasłużony Policjant odznaczeni zostali mł.asp. Paweł Jaworski, sierż.szt. Łukasz Ptasiuk, sierż.szt. Daniel Zwolak
Z okazji Święta Policji Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim wyróżnił listami gratulacyjnymi pracowników Policji: 

 – Agatę Kowalską

– Teresę Perdon

– Dorotę Pawlikowską

– Urszulę Malarską

Tradycją Święta Policji jest to, że władze samorządowe wyróżniają policjantów i pracowników policji fundując sprzęt ułatwiający pracę lub nagrody za szczególne zaangażowanie w służbie. Władze samorządowe przekazują również środki finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe służby, zakup paliwa i sprzętu techniki policyjnej, co ma bezpośredni wpływ na poprawę warunków służby oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w miastach i sołectwach powiatu lwóweckiego
W trakcie uroczystości sprzęt wspomagający służbę policji przekazali:
Burmistrz Gryfowa Śląskiego pan Olgierd Poniźnik przekazał alkotest dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śl.
Burmistrz Lwówka Śląskiego pani Mariola Szczęsna przekazała alkotest dla Ogniwa Ruchu Drogowego KPP
Burmistrz Mirska pan Andrzej Jasiński przekazał zestaw komputerowy dla Posterunku Policji w Mirsku

Z okazji Święta Policji – Starosta oraz włodarze miast i gmin powiatu lwóweckiego wyróżnili także:
Starosta Powiatu Lwóweckiego pan Marcin Fluder wyróżnił nagrodami 

– Bogucką Magdalenę

– Pasek Elżbietę

– Mirek Remigiusza

– Kamieńskiego Michała

Burmistrz Lwówka Śląskiego pani Mariola Szczęsna wyróżniła nagrodami 

– Sawicz Katarzynę

– Wietrzyńskiego Krzysztofa
Burmistrz Gryfowa Śląskiego pan Olgierd Poniźnik wyróżnił nagrodami 

– Wereckiego Mateusza

– Wasilewskiego Grzegorza

Burmistrz Lubomierza pan Wiesław Ziółkowski wyróżnił nagrodami

– Czafurskiego Wojciecha

– Jaworskiego Pawła

– Gralę Jacka

Burmistrz Wlenia pan Artur Zych wyróżnił nagrodami:

– Gelletę Anetę

– Pawluka Jarosława

– Szuleckiego Marcina

Galę uświetnił także folklorystyczny występ Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej oraz miłe upominki współorganizatora gali pana Burmistrza Gryfowa Śl. „policyjne pierniki”
Dziękujemy Wszystkim za złożone gratulacje i życzenia. 

Miło nam pokreślić, iż tradycją Lwóweckiego Święta Policji jest prośba Komendanta Powiatowego aby zaproszeni goście zamiast kwiatów wsparli „Fundację pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach” i tak w tym roku najwyższą kwotą wsparła fundację Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty