21.11.2007
Agnieszka Muszka

Poszukiwani są liderzy społeczni

Poszukiwani są liderzy społeczni

W związku z  realizacją  przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego programu „Animatorzy Społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych-aktywizacja środowiska na pograniczu” informujemy, iż  poszukiwani są liderzy społeczni, którzy uczestniczyć będą w projekcie.

„Animatorzy Społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu” – zgłoszenia do 30 listopada 2007 r.


Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Frauen auf dem Weg nach Europa e. V z Wolnego Kraju Związkowego Saksonii rozpoczął właśnie realizację nowego projektu.


Dla jego realizacji poszukiwani są liderzy społeczni, którzy będą uczestniczyć w całym projekcie. Jego celem jest aktywizowania lokalnych środowisk w zakresie działania na rzecz zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji na poziomie średnim i wyższym.


Nawiązana zostanie również współpraca po obu stronach granicy dla wymiany doświadczeń i rozpowszechnienia wypracowanych metod działań na terenie Dolnego Śląska i Wolnego Kraju Związkowego Saksonii.


W ramach projektu stworzona zostanie diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w edukacji na terenie objętym działaniem, zostaną zorganizowane 3 trzydniowe szkolenia m. in. z zakresu: praw osób niepełnosprawnych, edukacji, sposobów pozyskiwania funduszy na realizację programów dotyczących osób niepełnosprawnych.


Zaplanowana jest także konferencja międzynarodowa na temat problemów kształcenia osób niepełnosprawnych i ich sytuacji na rynku pracy, oraz aktywnych sposobów rozwiązywania tych problemów.


Projekt będzie realizowany w następujących powiatach: bolesławieckim, dzierżoniowskim, jaworskim, kamiennogórskim, kłodzkim, lubańskim, lwóweckim, strzelińskim, świdnickim, wałbrzyskim, ząbkowickim, zgorzeleckim, złotoryjskim i jeleniogórskim, oraz w miastach Jelenia Góra i Szklarska Poręba.


Idealny kandydat:
– ma 18 – 30 lat
– pochodzi z wyżej wymienionego powiatu lub miasta w Województwie Dolnośląskim
– jest aktywnym uczniem lub studentem podejmującym działania na rzecz osób niepełnosprawnych
– jest osobą aktywnie działającą w sektorze non-profit (organizacje pozarządowe)
– jest zmotywowany do uczestniczenia w projekcie
– jest w stanie uczestniczyć w całym projekcie, a w szczególności w planowanych trzech trzydniowych szkoleniach, które odbywać się będą w dni powszednie (I – grudzień, II – styczeń, III – marzec)
– jest w stanie przedstawić minimum 2 rekomendacje


W szczególności do uczestnictwa w projekcie zaproszone są osoby niepełnosprawne. Zarówno szkolenia jak i konferencja będą zorganizowane w taki sposób, aby mogły w nich uczestniczyć osoby niepełnosprawne, zapewniony jest np. tłumacz Polskiego Języka Migowego, dostosowany hotel – sala szkoleniowa, specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe itd.


Koszty uczestnictwa:
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Jednak w przypadku szkoleń i konferencji uczestnik we własnym zakresie musi pokryć koszty dojazdu na miejsce szkolenia i konferencji. Szkolenia odbywać się będą w Karpaczu lub w Szklarskiej Porębie, a konferencja w Jeleniej Górze.


Formularz aplikacyjny:Szczegółowe informacje:
Damian Dudała
Asystent ds. rekrutacji i szkoleń
tel. 605-697-839
E-mail: damian_dudala@hr-d.org
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Drukuj/generuj pdf

Na skróty