04.05.2023
Paweł Cerkanowicz

POSTANOWIENIE NR 23/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wraz z załącznikiem

POSTANOWIENIE NR 23/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wraz z załącznikiem

Drukuj/generuj pdf

Na skróty