20.06.2016
Agnieszka Muszka

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW,
że w dniu 21 czerwca 2016 roku o godz. 9:30
W  URZĘDZIE GMINY I MIASTA W GRYFOWIE  ŚLĄSKIM
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE
KOMISJI  ROZWOJU MIASTA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne

w dniu 22 czerwca 2016 roku o godz. 13.00
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbędzie się posiedzenie
KOMISJI  ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  
Tematem  posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne

w dniu 23 czerwca 2016r. o godz. 10:00 w URZĘDZIE GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI  SFERY  BUDŻETOWEJ ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ
Tematem  obrad  będzie :
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał
2.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

3.Sprawy różne

Drukuj/generuj pdf

Na skróty