10.06.2022
Paweł Cerkanowicz

PODZIĘKOWANIE ZA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ OBCHODÓW 780 – LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA GRYFOWA ŚLĄSKIEGO – ŚWIĘTA MIASTA 03 – 05 czerwca 2022 r.

PODZIĘKOWANIE ZA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ OBCHODÓW 780 – LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA GRYFOWA ŚLĄSKIEGO – ŚWIĘTA MIASTA 03 – 05 czerwca 2022 r.

Bardzo serdecznie z wyrazami najwyższego uznania składam podziękowania:

 1. Pani Dyrektor Annie Michalkiewicz oraz pracownikom i wolontariuszom Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  za przygotowanie i realizację całego programu obchodów Święta Miasta;
 2. Kierownictwu i pracownikom Urzędu Gminy i Miasta za przygotowanie i realizację spotkania miast partnerskich, opiekę nad zaproszonymi delegacjami oraz orkiestrą dętą z Otmuchowa;
 3. Pani Dyrektor Małgorzacie Uhornickiej i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za zorganizowanie widowni oraz utrzymanie czystości i porządku w mieście;
 4. Ochotniczej Straży Pożarnej z Gryfowa Śląskiego, Ubocza i Proszówki, Straży Miejskiej i Policji za zapewnienie bezpieczeństwa całej imprezy oraz Biegu Gryfitów;
 5. Kierownictwu Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze za zapewnienie opieki medycznej;
 6. Dyrektorom: Żłobka Miejskiego, Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej w Rząsinach, Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gryfowie Śląskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych za przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału                       w historycznym korowodzie;
 7. Panu Mirosławowi Budnik Dyrektorowi Miejsko–Gminnego Domu Kultury  w Otmuchowie za udział w uroczystościach i koncert na scenie Orkiestry Dętej z Otmuchowa;
 8. Sponsorom:
 • ABI-POL Janusz Niebieszczański, Proszówka
 • EKO-MEL, Budownictwo Inżynieryjne, Jelenia Góra
 • Firma ELTOR, Lubań
 • EKO-WORLD RECYKLING Kamil I Magdalena Sobocińscy, Wieża
 • PKS Voyager, Lubań
 • Zakłady Mięsne Niebieszczańscy, Proszówka
 • Firma Polmex, Proszówka
 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery”, Lubomierz
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Jałowiec,
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik,
 • ARCH-LINE Pracownia Projektowa Zbigniew Mickiewicz,
 • Centrum Materiałów Budowlanych EL-STAN
 • Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn
 • Przedsiębiorstwo Handlowe SAWCZAK, Firma Rodzinna, Gryfów Śląski
 • Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych IZO-TERM, Gryfów Śląski,
 • Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD, Zgorzelec,
 • Browar Lwówek,
 • Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • ZETAF Ltd Sp.zo.o. Zofia Chomont, Gryfów Śląski
 • Kwiaciarnia, Anna Struzik, Gryfów Śląski
 • Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora, Wieża
 • Restauracja-Pizzeria „Pasja” Maria Wolar, Gryfów Śląski
 • Stanisław Cybulski, Ubocze
 1. Panom: Edwardowi Koreckiemu, Stanisławowi Fronc, Janowi Wysopal i Robertowi Skrzypek za przygotowanie wystawy zabytkowych ornatów w Kościele Parafialnym oraz zabytkowych przedmiotów w Ratuszu;
 2. Towarzystwu Miłośników Gryfowa na czele z Prezesem Panem Janem Wysopal  za wydanie okazjonalnego „Hejnalisty”, widokówek, panoramy Gryfowa Śląskiego z XVIII w., zorganizowanie historycznego stoiska oraz przygotowanie i przedstawienie „Historii gryfowskiego kata”, w której udział wzięli: Magdalena Włodarczyk, Angela Byczko, Marzena Wojciechowska, Anna Michalkiewicz, Jan Wysopal i Mateusz Polasiński;
 3. Paniom: Annie Zawisza-Paliwoda, Renacie Grzegorek i Stefanii Brodziak ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”  za przeprowadzenie działań animacyjnych dla dzieci;
 4. Pani Teresie Polesiak za pomoc w zorganizowaniu jarmarku produktu lokalnego;
 5. Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej, ,Zespołowi „Rozmarynek” z Rząsin, studiu tańca Mar-Ko za piękne prezentacje artystyczne na scenie;
 6. Panu Stanisławowi Fronc i wszystkim współpracownikom Stowarzyszenia „Cross Gryfitów” za przygotowanie i przeprowadzenie „Biegu Gryfitów” na 8 i 18 km oraz Nordic Walking wokół murów obronnych miasta;
 7. Pani Dorocie Dżamalis za opiekę nad zagranicznymi delegacjami i profesjonalne tłumaczenie;
 8. Panu Zygmuntowi Bodak za skomponowanie i odegranie gryfowskiego hejnału;
 9. Pani Małgorzacie Szczepańskiej i Marzenie Wojciechowskiej za przygotowanie i otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Publicznej pt. „Gryfowianina portret własny”;
 10. Pani Małgorzacie Szczepańskiej, Mieczysławowi Gnach i Edycie Piwońskiej za przygotowanie i poprowadzenie spotkania autorskiego z Panem dr Jarosławem Bogackim w Klubie Seniora;
 11. Panu Prezesowi Grzegorzowi Czaja oraz współpracownikom Koła Polskiego Związku Wędkarskiego za przeprowadzenie indywidualnych zawodów wędkarskich.
 12. Panu Jarosławowi Kuczyńskiemu Dyrektorowi Hotelu „Zamek Czocha” za umożliwienie zwiedzania Zamku Czocha naszym gościom.

 

Składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, których nie wymieniłem powyżej – dzięki Wam i Waszej wspaniałej pracy i wsparciu zrealizowaliśmy bezpiecznie i zgodnie z programem obchody święta naszego miasta.

W sposób szczególny dziękuję za udział w uroczystościach delegacjom miast partnerskich: Raspenavy na czele ze Starostą Pavlem Lzicar, Bischofswerdy na czele z Nadburmistrzem prof. dr Holmem Grosse, Gryfic na czele z Burmistrzem Andrzejem Szczygłem oraz Otmuchowa na czele z Burmistrzem Janem Woźniakiem.

Jeszcze raz wszystkim za wszelką pomoc bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

      Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty