18.07.2022
Paweł Cerkanowicz

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Burmistrz Gminy i Miasta składa niniejszym serdeczne podziękowania Panu Ryszardowi Sawczakowi za nieodpłatne wykonanie i montaż barierki, która zabezpiecza koniec chodnika  ul. Oldzańskiej.

Barierka ta była  niezbędna ze względu na bezpieczeństwo pieszych korzystających z chodnika.

Raz jeszcze dziękuję.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

     Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty