10.04.2012
Agnieszka Muszka

Pobór krwi

Pobór krwi

W dniach 29 i 30 marca oraz 2 i 3 kwiatnia mieszkańcy naszej i sąsiednich gmin oddawali honorowo krew w „Mobilnym Punkcie Poboru Krwi”. Piękny kolorowy autokar stał w tych dniach pod Ratuszem. Obsługa lekarska oraz Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu są pełni podziwu i zachwyceni obywatelską postawą naszego społeczeństwa – krew oddały 63 osoby w ilości ponad 28 litrów tego bezcennego daru życia. Jest to jeden z lepszych wyników w tak malej gminie. TAURON Dystrybucja S.A. sponsorowało enegrię elektryczną, która została zużyta do zasilania urządzeń punktu poboru krwi. Składam bardzo serdeczne podziękowania pracownikom Posterunku Energetycznego w Gryfowie Śląskim oraz prcownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – Pani Teresie Wolskiej i Panu Stanisławowi Jóźwiakowi za wsparcie administracyjne i logistyczne akcji krwiodawczej.

W dniach 29 i 30 marca oraz 2 i 3 kwiatnia mieszkańcy naszej i sąsiednich gmin oddawali honorowo krew w „Mobilnym Punkcie Poboru Krwi”. Piękny kolorowy autokar stał w tych dniach pod Ratuszem. 

Obsługa lekarska oraz Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu są pełni podziwu i zachwyceni obywatelską postawą naszego społeczeństwa – krew oddały 63 osoby w ilości ponad 28 litrów tego bezcennego daru życia. Jest to jeden z lepszych wyników w tak malej gminie. 

TAURON Dystrybucja S.A. sponsorowało enegrię elektryczną, która została zużyta do zasilania urządzeń punktu poboru krwi. Składam bardzo serdeczne podziękowania pracownikom Posterunku Energetycznego w Gryfowie Śląskim oraz prcownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – Pani Teresie Wolskiej i Panu Stanisławowi Jóźwiakowi za wsparcie administracyjne i logistyczne akcji krwiodawczej.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty