10.06.2020
Paweł Cerkanowicz

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU CZERWCU 2020 r.

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  W MIESIĄCU CZERWCU 2020 r.

16 czerwca  2020 r. ( wtorek )

godz. 9.00wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej

18 czerwca 2020 r. ( czwartek )

godz. 9.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

19 czerwca 2020 r. ( piątek )

godz. 9.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego

Temat posiedzeń komisji :

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2019 rok
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał
  3. Sprawy różne.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23 czerwca 2020 r. ( wtorek )

godz. 9.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Temat posiedzenia:

  1. Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2019 rok.

Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza GiM Gryfów Śląski

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2019 rok

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza GiM Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty