12.04.2018
Agnieszka Muszka

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej
Planowane  posiedzenia Rady  Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
w miesiącu  kwietniu  2018 r.

Planowane  posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląskiw miesiącu kwietniu 2018 r.

 

17 kwietnia  2018 r. ( wtorek )

 

 

godz. 8.30 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał

2.  Sprawy różne

 

 

18 kwietnia 2018 r. ( środa )

 

 

godz. 10.00wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej

 

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał
  2. Sprawy różne

 

 

19 kwietnia 2018 r. ( czwartek )

 

 

godz. 13.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środowiska

 

1.  Zaopiniowanie projektów uchwał

2.   Sprawy różne

 

 

20 kwietnia 2018r. ( piatek )

 

 

godz. 10.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

 

Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Gryfów Śląski za rok 2017

Drukuj/generuj pdf

Na skróty