15.03.2019
Agnieszka Muszka

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

19 marca 2019 r. ( wtorek ) 
godz. 8.00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne
godz. 12.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środowiska
1. Gość zaproszony – Ireneusz Hołoga – Powiatowy Lekarz Weterynarii 
– zasady uboju zwierząt gospodarskich na własne potrzeby,
– sprawy ochrony pszczół,
– problemy związane z ASF 
2.  Zaopiniowanie projektów uchwał 
3. Sprawy różne 
20 marca 2019r. ( środa ) 
godz. 8.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne


19 marca 2019 r. ( wtorek ) 

godz. 8.00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał

2. Sprawy różne

godz. 12.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środowiska
1. Gość zaproszony – Ireneusz Hołoga – Powiatowy Lekarz Weterynarii – zasady uboju zwierząt gospodarskich na własne potrzeby,- sprawy ochrony pszczół,- problemy związane z ASF 
2.  Zaopiniowanie projektów uchwał 3. Sprawy różne 

20 marca 2019r. ( środa ) 
godz. 8.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 

2. Sprawy różne


Drukuj/generuj pdf

Na skróty