27.04.2015
Agnieszka Muszka

Planowane posiedzenia

Planowane posiedzenia

RADY  MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NA PRZEŁOMIE MIESIĄCA  KWIETNIA I MAJA  2015 r.

I. 28 kwietnia ( wtorek ) 2015r. godz. 13.00 –  KOMISJA ROZWOJU WSI, 

       ROLNICTWA I OCHRONY    

       ŚRODOWISKA

 

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2014 rok

2. Zaopiniowanie projektów uchwał

3. Sprawy różne

 

 

II. 30 kwietnia ( czwartek ) 2015r. godz. 10.00 – wspólne posiedzenie

                                                                                KOMISJI  SFERY BUDŻETOWEJ                

                                                                                i  KOMISJI  REWIZYJNEJ

 

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2014 rok

2. Zaopiniowanie projektów uchwał

3. Sprawy różne

 

 

III. 30 kwietnia ( czwartek ) 2015r. godz. 13.30    KOMISJA ROZWOJU MIASTA 

           I  BEZPIECZEŃSTWA 

           PUBLICZNEGO

 

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2014 rok

2. Zaopiniowanie projektów uchwał

3. Sprawy różne

 

 

 

IV.  12 maja ( wtorek ) 2015r. o godz. 10.00     SESJA RADY MIEJSKIEJ

                                                                               GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

 

 

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2014 rok – głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM
  2. Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim w roku 2014.

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty